Bell Schedules

Oak Cliff Secondary Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Doors Open 7:45 AM
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
2nd Period 8:49 AM 9:34 AM 45 min
3rd Period (Homeroom) 9:38 AM 10:23 AM 45 min
4th Period 10:27 AM 11:17 AM 50 min
Gold Period 11:21 AM 11:53 AM 32 min
5th Period 11:57 AM 1:23 PM 86 min
A - Lunch 11:53 AM 12:23 PM 30 min
B - Lunch 12:23 PM 12:53 PM 30 min
C - Lunch 12:53 PM 1:23 PM 30 min
6th Period 1:27 PM 2:12 PM 45 min
7th Period 2:17 PM 3:01 PM 44 min
8th Period 3:05 PM 3:50 PM 45 min
Oak Cliff Middle School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Doors Open 7:45 AM
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
2nd Period 8:49 AM 9:34 AM 45 min
3rd Period (Homeroom) 9:38 AM 10:23 AM 45 min
4th Period 10:27 AM 11:53 AM 86 min
A - Lunch 10:23 AM 10:53 AM 30 min
B - Lunch 11:23 AM 11:53 AM 30 min
5th period 11:57 AM 12:47 PM 50 min
Gold Period 12:51 PM 1:23 PM 32 min
6th Period 1:27 PM 2:12 PM 45 min
7th Period 2:17 PM 3:01 PM 44 min
8th Period 3:05 PM 3:50 PM 45 min
HALF DAY BELL SCHEDULE EARLY RELEASE DAY
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 8:00 AM 8:28 AM 28 min
2nd period 8:32 AM 9:00 AM 28 min
3rd period 9:04 AM 9:32 AM 28 min
4th period 9:36 AM 10:04 AM 28 min
5th period 10:08 AM 10:36 AM 28 min
6th period 10:40 AM 11:08 AM 28 min
7th period 11:12 AM 11:40 AM 28 min
8th period 11:44 AM 12:15 PM 31 min
Pep Rally Schedule High School
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
2nd period 8:49 AM 9:34 AM 45 min
3rd period 9:38 AM 10:23 AM 45 min
4th period 10:27 AM 11:17 AM 50 min
8th period 11:21 AM 11:53 AM 32 min
5th period 11:57 AM 1:23 PM 86 min
A lunch 11:53 AM 12:23 PM 30 min
B lunch 12:23 PM 12:53 PM 30 min
C lunch 12:53 PM 1:23 PM 30 min
6th period 1:27 PM 2:12 PM 45 min
7th 2:17 PM 3:01 PM 44 min
PEP RALLY 3:05 PM 3:50 PM 45 min